KALKULÁTOR NOVÉ TARIFNÍ STRUKTURY V ELEKTROENERGETICE


Vítejte v kalkulátoru nové tarifní struktury v elektroenergetice. Kalkulátor je součástí informační kampaně (více o kampani) a veřejného konzultačního procesu vyhlášeného Energetickým regulačním úřadem.

Kalkulátor podle zadaných parametrů, které může zákazník najít např. na své poslední faktuře za elektřinu, počítá platby za elektřinu v současné tarifní struktuře (STS) a v nové tarifní struktuře (NTS) a umožňuje zákazníkům porovnat, jaký vliv na ně bude NTS mít.

Porovnání je provedeno jak v celkových platbách, tak v dílčích položkách plateb za regulovanou část a za neregulovanou dodávku silové elektřiny. Ceny odpovídají roku 2016.

Domácnosti
(odběr z NN)
Firmy
(odběr z NN)
Velkoodběratelé
(odběr z VVN, VN)
2015-2016 | EGÚ Brno, a. s. | verze 1.084_160303